Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις γίνονται μέσω τηλεφώνου ή email. Κάθε κράτηση ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 30 % της συνολικής τιμής.

Η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης με το πλοίο θα πρέπει να επιβεβαιώνονται, όπως και η παράταση της διαμονής. Στην περίπτωση ακύρωσης μέχρι και 21 ημέρες πριν από την άφιξη, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής· από 21 ημέρες έως 5 ημέρες πριν την άφιξη πιστρέφεται το 50% του ποσού της προκαταβολής· εάν η ακύρωση γίνει σε διάστημα συντομότερο από 5 ημέρες πριν την άφιξη δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

Για διαθεσιμότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε κάποια πλατφόρμα ενοικίασης (βλ. παρακάτω)

Διαθεσιμότητα και κρατήσεις μέσω συστημάτων βραχυχρόνιας ενοικίασης