Κρατήσεις

Διαθεσιμότητα και κρατήσεις μέσω συστημάτων βραχυχρόνιας ενοικίασης


Οι κρατήσεις εκτός συστημάτων βραχυχρόνιας ενοικίασης, γίνονται μέσω τηλεφώνου ή email. Κάθε κράτηση ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής τιμής.

Η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης με το πλοίο θα πρέπει να επιβεβαιώνονται, όπως και η παράταση της διαμονής. Στην περίπτωση ακύρωσης μέχρι και 30 ημέρες πριν από την άφιξη, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής· από 30 ημέρες έως 15 ημέρες πριν την άφιξη επιστρέφεται το 50% του ποσού της προκαταβολής· εάν η ακύρωση γίνει σε διάστημα συντομότερο από 15 ημέρες πριν την άφιξη δεν επιστρέφεται κανένα ποσό.

Για διαθεσιμότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.