Κρατήσεις

Όλες οι κρατήσεις γίνονται μέσω τηλεφώνου ή email. Κάθε κράτηση ολοκληρώνεται με την κατάθεση προκαταβολής ποσού που αντιστοιχεί στο 20 % της συνολικής τιμής.

Η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης με το πλοίο θα πρέπει να επιβεβαιώνονται, όπως και η παράταση της διαμονής. Στην περίπτωση ακύρωσης μέχρι και 21 ημέρες πριν από την άφιξη, επιστρέφεται το σύνολο της προκαταβολής, ενώ εάν η ακύρωση γίνει αργότερα, επιστρέφεται το 50% του ποσού της προκαταβολής.