Κανόνες σπιτιού

Κανόνες σπιτιού

  • Δεν επιτρέπονται κατοικίδια.
  • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο δωμάτιο· υπάρχει σταχτοδοχείο για κάπνισμα έξω.
  • Μην πετάτε το χαρτί τουαλέτας στη λεκάνη.
  • Κλείστε το κλιματιστικό όταν φεύγετε. Όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό, να έχετε κλειστά πόρτα και παράθυρο.
  • Μην πετάτε στο πάτωμα τις λευκές πετσέτες· παρέχονται χρωματιστές πετσέτες για τα πόδια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις πετσέτες εκτός δωματίου (π.χ. στην παραλία).
  • Ξεπλένετε την άμμο από τα πόδια, στη βρύση έξω από το δωμάτιο.
  • Μην αφήνετε εκτεθειμένα τρόφιμα στο δωμάτιο· υπάρχει πιθανότητα να έρθουν μυρμήγκια.